Aanvragen en meldingen via het e-loket

In het kader van de Coronacrisis vragen we om zoveel mogelijk zaken te regelen via het e-loket, telefonisch of per e-mail en NIET langs te komen op het gemeentehuis.

Wist je dat de gemeente beschikt over een e-loket?
Zo kan je onder andere voor de diensten burgerzaken en grondgebiedzaken heel wat zaken online afhandelen.

Voor burgerzaken kan je volgende zaken doorgeven via het e-loket:
   - Adreswijziging
   - Aanvraag en wijziging afvalcontainers EcoWerf
   - Bewijzen, attesten en uittreksels aanvragen
Dit kan ook per e-mail via burgerzaken@gemhoegaarden.be of telefonisch op het nummer 016 76 87 68.

Voor grondgebiedzaken kan je via het e-loket meldingen voor technische dienst, dienst omgeving en milieudienst doorgeven.
Daarnaast is
- de technische dienst bereikbaar via technischedienst@gemhoegaarden.be en 016 76 87 21
- de milieudienst bereikbaar via milieudienst@gemhoegaarden.be en 016 76 87 40
- dienst omgeving bereikbaar via omgeving@gemhoegaarden.be en 016 76 87 20

Enkel voor dringende zaken wordt er een afspraak gemaakt. Gelieve de betreffende dienst te contacteren via de hierboven vermelde contactgegevens.