Correcte, evenwichtige en billijke belasting op vastgoed

De gemeente Hoegaarden is momenteel bezig met het inventariseren en actualiseren van het woningbestand. De bedoeling hiervan is om op termijn naar een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van de belastingen (onroerende voorheffing) die geheven wordt op vastgoed. (gebouwen en gronden)

Het is de bedoeling om een eind te maken aan een bepaald onevenwichtig in het systeem, waarbij bijvoorbeeld iemand die een nieuwbouwwoning plaatst veel meer zou moeten betalen dan iemand die een bouwvallig pand renoveert tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau als dat van een nieuwbouw.

Zo zal bijvoorbeeld de onroerende voorheffing van  een woning waarvan het KI stijgt van 500 naar 700 voor de eigenaar 407,78€ in plaats van 291,27€ kosten.

Screening
De gemeente Hoegaarden start daarom met de screening van bestaande woningen in de gemeente. Hiervoor heeft de gemeente Hoegaarden een samenwerkingsakkoord ondertekend met IGO, de gemeente Oud-Heverlee en de gemeente Boortmeerbeek.

David Oyen (foto), medewerker van IGO, is aangesteld als aanwijzend schatter voor deze gemeenten. De mogelijkheid bestaat dus dat hij jou contacteert om de staat van je woning te komen bekijken. Voorafgaand zal je hierover wel steeds een brief van de gemeente Hoegaarden ontvangen.

Geen reden tot ongerustheid
Er is echter geen reden tot ongerustheid. Er bestaan immers nogal wat misvattingen onder de bevolking over het kadastraal inkomen (KI). Zo zijn er een heleboel aanpassingswerken die helemaal niet leiden tot een verhoging van het KI.

Volgende energiebesparende investeringen leiden niet tot een verhoging van het KI:

Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp

Isolatie van muren, dak of vloer

Vervanging van enkel glas door dubbel of drievoudig glas

Plaatsing van thermostatische kranen

Vervanging van een oude verwarmingsketel door een energiezuinigere ketel

Werkzaamheden om een woning om te bouwen tot een energiezuinig passiefhuis

Positieve resultaten
Kiezen voor de actualisatie van de kadastrale inkomens levert enkel positieve resultaten op. Niet alleen wordt de bestaande ongelijkheid tussen inwoners weggewerkt, ook de KI's worden op een realistisch niveau gebracht. De herberekening zal gebeuren op basis van de reflectie van de werkelijke toestand op het moment van de herschatting, dit betekent in de praktijk dat het KI zowel kan stijgen als dalen. Er wordt bij de herberekening niet verder teruggegaan in het verleden dan het tijdstip van herschatting.