Hoegaardiers hielden het veilig tijdens de oudejaarsnacht

Voor zover het gemeentebestuur weet, zijn er geen meldingen geweest van Hoegaardiers die betrokken waren bij verkeersongevallen tijdens oudejaarsnacht. Vele inwoners hebben thuis gefeest of bij buren. Sommige feestzalen legden ook een eigen shuttledienst in.

Voor de eerste keer heeft gemeente Hoegaarden een eigen vervoersdienst georganiseerd voor haar inwoners. Het was vooral de bedoeling dat de jeugd veilig terug in Hoegaarden zou geraken na een nachtje feesten. 

Het was een privé taxibedrijf dat voor de uitvoering zorgde. Het bedrijf heeft ons de cijfers bezorgd. 20 Hoegaardiers, vooral jongeren, werden vervoerd door deze vervoerdienst. Zowel tussen de deelgemeenten als van en naar Tienen.

Het schepencollege zal deze vervoersdienst nu evalueren en waar nodig verder optimaliseren voor de volgende eindejaarsnacht.