Begraafplaatsen

Afsluiten begraafplaats n.a.v. Allerheiligen
Naar jaarlijkse gewoonte worden de begraafplaatsen op donderdag 31 oktober om 19 uur afgesloten. Vrijdag 1 november om 8 uur zijn de begraafplaatsen opnieuw toegankelijk.
 
Voorlopig afronden begraafplaats Hoegaarden.
Dit najaar worden er opnieuw extra grasmatten gelegd op de begraafplaats in Hoegaarden. De grasmatten komen in het perk waar de grafzerken met verlopen concessie zijn verwijderd.
De volgende fase van de herinrichting van de begraafplaats Hoegaarden (bovenste gedeelte met perken rond het kruisbeeld) zal pas over enkele jaren in uitvoering gaan. Voorlopig worden er dus geen nieuwe perken ontruimd, wel blijven we de concessies actualiseren. Dit betekent dat er opnieuw berichten aan enkele graven zullen uithangen. Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden (door een concessie te nemen), een bestaande concessie te verlengen of het graf te laten verwijderen.
 
Opstart ontruiming gedeelte begraafplaats Meldert
Er is bijna geen plaats meer voor begravingen in Meldert. Omdat er ook geen ruimte is om uit te breiden, is het nodig om in een eerste perk over te gaan tot het ruimen van oude graven: de bovengrondse grafstenen, maar ook de resten in de ondergrond. Enkel op deze manier kan het perceel, na de wettelijke sanering, in de toekomst opnieuw gebruikt worden als begraafplaats.
Er wordt strikt op toegezien dat de ontknekeling op een waardige manier gebeurt met maximaal respect voor de overledenen en hun nabestaanden.
In het nieuwe perk worden uniforme grafzerken voorzien. Ook het urneveld en de strooiweide zullen bij deze herinrichting verbeterd worden.
In het eerste perk links werden berichten aan de graven gehangen. Nabestaanden kunnen opteren om het graf te behouden (door een concessie te nemen) of het graf te laten verwijderen.

Wie vragen heeft over de begraafplaatsen neemt contact op met de dienst begraafplaatsen via burgerzaken@gemhoegaarden.be  of 016 76 87 62.

Afspraken met de verantwoordelijke loket begraafplaats kunnen telefonisch ingeboekt worden vanaf maandag 4 november 2019.