Voorstelling meerjarenplan 20-25 op dinsdag 1 oktober

De gemeente en het OCMW moeten tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een nieuw meerjarenplan opmaken. Hierin staat wat we de volgende zes jaar willen realiseren.

De meerjarenplanning gaat uit van lokale behoeften en doelstellingen. Eerst en vooral werd een interne en externe omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast organiseerden we een aantal participatie initiatieven.

Ondertussen zijn alle bevindingen en ideeën bekeken. Is het idee praktisch en financieel haalbaar? Draagt het bij tot het algemeen belang van de Hoegaardiers?

We verwerken de voorstellen tot acties in het meerjarenplan 2020-2025, dat in december 2019 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Maar eerst bent u, inwoner van Hoegaarden, nog eens aan de beurt.

Graag nodigen wij u uit op dinsdag 1 oktober om 20u in het gemeentehuis voor de voorstelling van het ontwerp meerjarenplan Hoegaarden.

We zijn alvast benieuwd naar jouw mening!