Warme dagen: start waarschuwingsfase

Vandaag worden de criteria voor de opstart van de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan bereikt. Vanaf zaterdag 24 augustus start de effectieve warmteperiode met erg warme dagen.

De voorspellingen van het KMI verwachten een snelle en sterke stijging van de temperatuur. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.


Tips voor warme dagen

Hoe kan je jezelf afkoelen? Hoe kan je je beschermen tegen de zon? Wat drink en eet je best en voor wie kan je zorg dragen in jouw omgeving?

Zorg voor elkaar!

Kinderen, ouderen en alleenstaanden zijn erg kwetsbaar tijdens warme dagen. Zij verdienen extra aandacht en zorg. Wat kan jij of jouw organisatie doen?

Meer informatie en concrete tips op www.warmedagen.be