Code oranje voor bos- en natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Oranje = Hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

https://www.natuurenbos.be/brandpreventie-natuur-en-bosgebieden-op-basis-van-kleurcodes

Enkele tips

- Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden.
- Je mag NOOIT (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25m tot bossen en 100m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd TENZIJ je schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid (burgemeester) waar je het open vuur wil houden.
- Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
- Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
- Barbecue stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Voor bijkomende tips kan er verwezen worden naar:
- www.leefbrandveilig.be
- www.veiligbarbecuen.be
- www.natuurenbos.be
- www.opkamp.be