Nieuw! Huis van het kind Hoegaarden

Wat is een Huis van het Kind?

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die te maken hebben met de opvoeding van het kind. Het Huis van het Kind wil ouders en andere opvoeders ondersteunen in hun opvoedingstaak.

In Hoegaarden is er geen fysisch huis, maar is er wel een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die met opvoeding, kinderen en gezin te maken hebben. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond kinderopvang, maar ook met opvoedingsvragen.
De coördinator zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie.

Voor vragen kan u terecht bij onze coördinator,Cindy Ressen. Indien nodig, kan u met haar een afspraak maken in Hoegaarden via huisvanhetkindhoegaarden@ons.be of 0477/96 44 14

Lokaal Loket Kinderopvang

Binnen het Huis van het Kind is er ook een Lokaal Loket Kinderopvang. Hoegaarden heeft heel wat kinderopvanginitiatieven op zijn grondgebied. Ze staan opgelijst op zowel de gemeentelijke website als op de website van het Huis van het Kind. Je kan hen rechtstreeks contacteren.

Ouders die hun weg niet vinden in het kinderopvanglandschap of hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar kinderopvang, begeleiden we graag. Zij kunnen hiervoor ook terecht via het e-mailadres: huisvanhetkindhoegaarden@ons.be.

Wij hebben een website en facebookpagina

www.huisvanhetkindhoegaarden.be
https://www.facebook.com/Huis-van-het-Kind-Hoegaarden.