Geen vuur bij deze hoge temperaturen

Door de aanhoudende hitte (code oranje over heel het land) en droogte is er acuut brandgevaar. Het is ten alle tijden verboden 'open vuur' te maken.

Zorg bij een barbecue steeds voor voldoende voorzorgmaatregelen (bv. een emmer water naast de BBQ) en besef dat ook een op het eerste zicht gedoofde peuk toch binnen de kortste keren onverwacht aanleiding kan geven tot brand.

Gelieve bij het gebruik van onkruidbranders de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.