Warme dagen, zorg dragen

De zomer is in aantocht. Voor veel mensen zijn warme dagen aangenaam, maar voor kwetsbare groepen zijn ze vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk. Daarom vraagt de Vlaamse overheid aan lokale besturen om tot 30 september extra waakzaam te zijn en zich voor te bereiden op erg warme dagen.