Uw huis op de website of liever niet?

Tijdens de nacht van 7 en 8 februari 2018 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Hoegaarden en maakte opnames met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden verwerkt tot een thermografische kaart waarop je kan zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat.

De thermografische kaart werd voorgesteld tijdens de energiebeurs in september vorig jaar. Vanaf dat moment kunnen inwoners advies komen inwinnen over het warmtebeeld van hun woning. De medewerkers van Beter Wonen aan de Gete staan paraat om de nodige informatie mee te geven.

Vanaf 1 maart 2019 zal de gemeentelijke thermografische luchtfoto ook te raadplegen zijn via de gemeentelijke website. Iedereen kan dan de eigen woning opzoeken en het warmtebeeld bekijken.

Aandacht!
Indien je niet wenst dat je woning zichtbaar is op deze thermografische luchtfoto, vragen wij dit uitdrukkelijk te melden ten laatste op 31 januari 2019 bij de dienst Beter Wonen aan de Gete, 011/69 05 45 of verna.vanwolleghem@beterwonenaandegete.be.

Nadien (na 31 januari) kan je nog altijd vragen om je woning te laten blurren, maar we kunnen niet garanderen dat dit tegen 1 maart ook effectief zal gebeuren. Technisch is het niet evident om deze bewerking uit te voeren. Je woning zal wel geblurd worden, maar tegen een later tijdstip.