Afscheid van raadsleden

Op dinsdag 11 december vond de laatste gemeenteraad van deze legislatuur plaats. We namen afscheid van enkele uittredende raadsleden en bedanken alle mandatarissen voor hun inzet en engagement.

 

Op woensdag 19 december vond de laatste OCMW-raad plaats. Ook hier namen we afscheid van enkele uittredende raadsleden en willen we iedereen bedanken voor de inzet en het engagement tijdens de afgelopen bestuursperiode.

 

Op woensdag 2 januari 2019 om 20 uur vindt de installatieraad van de nieuwe gemeenteraad plaats. Onmiddellijk gevolgd wordt door de eerste OCMW-raad 'nieuwe stijl' georganiseerd.
Klik hier voor de dagorde.
Alle documenten (voordrachtakten, geloofsbrieven enz.) betreffende deze raad zijn ter inzage op het gemeentesecretariaat.