Installatievergadering gemeenteraad en OCMW-raad Hoegaarden

Op woensdag 2 januari 2019 om 20 uur vindt de installatieraad van de gemeenteraad plaats. Onmiddellijk gevolgd wordt door de eerste OCMW-raad 'nieuwe stijl' georganiseerd.

Klik hier voor de dagorde.
Alle documenten (voordrachtakten, geloofsbrieven enz.) betreffende deze raad zijn ter inzage op het gemeentesecretariaat.