Bekendmaking: berekening van de verdeling van het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst van OCMW Hoegaarden.

In Hoegaarden zijn er 6 leden + de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

In toepassing van artikel 92§2 laatste lid van het Decreet Lokaal Bestuur dient uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (in casu: 14 december 2018 ) op de gemeentelijke website bekendgemaakt worden hoeveel zetels toekomen aan de lijsten of groepen van lijsten in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.  De berekening van dit aantal zetels gebeurt zoals voorgeschreven door artikel 92§2 van het Decreet Lokaal bestuur.

 Het aantal zetels in het BCSD van OCMW Hoegaarden is als volgt:


 

CD&V bekomt 4 zetels
N-VA bekomt 1 zetel
Gewoon wit bekomt 1 zetel
Sp.a bekomt geen zetel.
Meer info op www.vlaanderenkiest.be