Rij veilig met nul op!

BOB-campagne in Vlaams-Brabant

Rijden onder invloed van alcohol in het verkeer blijft nog steeds een probleem. Daarom controleren de lokale en federale politiediensten in december op rijden onder invloed. Deze controles kaderen in de BOB- campagne. De BOB-campagne wordt gehouden van 30 november tot en met 28 januari.

In Vlaams-Brabant worden in zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in samenwerking met de geïntegreerde politie  en parket. De provinciale ongevalscijfers geven aan dat in ongeveer één verkeersongeval op tien de chauffeur reed onder invloed.

'Ook in de eindejaarsperiode, waarin traditioneel veel feestjes worden gehouden, is het van belang dat chauffeurs nuchter rijden. In de week en weekendnachten rijden nog te veel chauffeurs onder invloed.

Elke twee uur doet zich in België een verkeersongeval voor waarbij de chauffeur reed onder invloed van alcohol', zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De afgelopen vijf jaar is er in Vlaams-Brabant een voortdurende daling van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel en steeds minder zwaargewonde en lichtgewonde slachtoffers.

'Toch is rijden onder invloed nog te veel sociaal aanvaard. Vandaar dat controles op rijden onder invloed en sensibilisering broodnodig blijven om de ongevalscijfers nog verder te doen dalen', zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. 'Om bij te dragen aan een mentaliteitswijziging blijven de BOB-campagnes meer dan ooit nodig. De slagzin van dit jaar is kort maar krachtig: 'BOB = nul op!'.