Verbod op het afsteken van vuurwerk in Hoegaarden

In Hoegaarden is er een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. Dit verbod komt voort uit het brandweerreglement en het advies van de bevelhebber van de brandweer. Enkel de burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan, maar bijkomend moet dan nog een aanvraag gericht worden naar directoraat-generaal luchtvaart, omdat wij in zone 1 en 2 van het luchtruim vallen tussen de bases van Goetsenhoven en Bevekom.

Voor de komende eindejaarsperiode werd door het college van burgemeester en schepenen beslist geen enkele uitzondering toe te staan.

Geen vuurwerk is veiliger!
Elk jaar vallen er gewonden door vuurwerk. Niet enkel brandwonden, maar ook gehoorschade en andere letsels komen voor bij een ongeluk met vuurwerk. Vuurwerk dat in je gezicht ontploft, kan je bovendien verminken voor de rest van je leven.

Brandgevaar
Woningen, bomen, struiken kunnen vuur vatten. Rondslingerende gensters kunnen zo veel schade aanrichten. Een bommetje in de brievenbus kan het hele huis in lichterlaaie zetten.

Overlast
Steek je vuurwerk af lang vóór en ná Nieuwjaar, dan verstoor je de nachtrust in de hele omgeving. Het afval van je vuurwerk belandt in tuinen, dakgoten en op straat.

Dierenwelzijn
Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en flitsen zijn voor veel dieren angstaanjagend. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen vandien: verloren gelopen of gewonde dieren.

Niet alleen de traditionele vuurwerkpijlen, ook bommetjes en wensballonen zijn verboden.

Laten we samen op een veilige manier 2019 inzetten.