Heeft uw huis onvoldoende of geen dakisolatie?

Met behulp van een warmtegevoelige camera werden de warmteverliezen via de daken van Hoegaarden in beeld gebracht. Het resultaat is een thermografische luchtfoto van de hele gemeente die toont hoe goed (of slecht) de daken van onze huizen geïsoleerd zijn.

Wil u uw huis niet zichtbaar op de luchtfoto? Wil u graag uw huis laten 'blurren/uitwissen', neem dan contact op met info@beterwonenaandegete.be

Op 22 september jl. werd de thermografische luchtfoto tijdens een energiemarkt voorgesteld aan het publiek en kon u als inwoner een eerste maal de toestand van uw woningdak - samen met een adviseur van de gemeente bekijken. Met ongeveer 90 geïnteresseerden kan dit evenement een succes genoemd worden.

Omdat dit project een belangrijke stap is om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant vorm te geven, willen we uiteraard nog veel meer inwoners bereiken. Daarom loopt er momenteel een adviestraject waarbij adviesverleners meer informatie verstrekken over de luchtfoto en over uw eigen woning in het bijzonder. Via het wooninfopunt Beter Wonen aan de Gete kunt u informatie bekomen over premies en energiebesparing.

Het verkleinen van de energieverliezen van uw woning als gevolg van ontbrekende of onvoldoende dakisolatie leidt tot het verlagen van uw energiefactuur. Binnen een termijn van 3 tot 5 jaar kunnen investeringen in dakisolatie terugbetaald zijn! Het loont dus zeker de moeite om ernstig te overwegen om uw dak (beter) te isoleren.
Maak zeker een afspraak met de milieudienst om het warmtebeeld van uw woning te bekijken.

Om het u nog gemakkelijker te maken plaatst de gemeente de thermografische luchtfoto vanaf 1 maart online op de gemeentelijke website. Wil u graag uw huis laten 'blurren/uitwissen' op de foto, neem dan ook contact op met Beter Wonen aan de Gete.

Meer info bij Beter Wonen aan de Gete, elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag in het gemeentehuis - 016 76 87 41