Opheffingsbesluit captatie

Het besluit van 17 augustus 2018 op het verbod om water te capteren uit onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant wordt opgeheven, met dien verstande dat captatie steeds in verhouding moet staan tot wat de waterloop aankan.

Klik hier voor het opheffingsbesluit