Update - Droogte - Beperking waterverbruik

Op de vergadering van de werkgroep waterschaarste- en droogterisicobeheer van woensdag 5 september werd besloten om de algemene droogtetoestand op het niveau “alarm” (oranje) te behouden. De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven nog zeer laag. Ook de waterkwaliteitsproblemen gerelateerd aan de droogte, zoals problemen met blauwalgen, blijven aanhouden. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Ook de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.
Op basis van de verschillende indicatoren adviseren de experten van de werkgroep om de huidig ingestelde maatregelen in alle provincies te behouden

Namens  gouverneur Lodewijk De Witte.

 

Droogte:
De Vlaamse Droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op en komt bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten samen. Ze bespreekt welke maatregelen de leden voorstellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, bijvoorbeeld een verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons...

Op basis van het advies van de droogtecommissie heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant op 17 augustus door middel van een politiebesluit een aantal maatregelen uitgevaardigd voor particulieren en openbare besturen (dit besluit vervangt het besluit van 25 juli 2018):

Captatieverbod:
Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Voor Hoegaarden gaat het dan vooral om de Grote Gete en de Schoorbroekbeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Boetes voor wie de regels niet naleeft
In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Beperkende maatregelen in waterverbruik:
Er gelden geen andere maatregelen om het leidingwaterverbruik aan banden te leggen. We vragen u evenwel om niet onnodig of buitensporig veel water te verbruiken.
Vermijd verspilling!

Klik hier voor het volledige politiebesluit van de gouverneur d.d. 17.08.2018