Update - Droogte - Beperking waterverbruik

Droogte:
De Vlaamse Droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op en komt bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten samen. Ze bespreekt welke maatregelen de leden voorstellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, bijvoorbeeld een verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons...

Op basis van het advies van de droogtecommissie heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant op 17 augustus door middel van een politiebesluit een aantal maatregelen uitgevaardigd voor particulieren en openbare besturen (dit besluit vervangt het besluit van 25 juli 2018):

Captatieverbod:
Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Voor Hoegaarden gaat het dan vooral om de Grote Gete en de Schoorbroekbeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Boetes voor wie de regels niet naleeft
In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Beperkende maatregelen in waterverbruik:
Er gelden geen andere maatregelen om het leidingwaterverbruik aan banden te leggen. We vragen u evenwel om niet onnodig of buitensporig veel water te verbruiken.
Vermijd verspilling!

Klik hier voor het volledige politiebesluit van de gouverneur d.d. 17.08.2018