Teeltschade als gevolg van aanhoudende droogte zomer 2018

Op woensdag 8 augustus 2018 organiseerde de gemeente Hoegaarden een eerste rondgang met de schattingscommsie voor de vaststelling van geleden schade door de aanhoudende droogte zomer 2018.
Landbouwers die nog geen verzoek hebben ingediend tot vaststelling van teeltschade kunnen dit nog altijd. Gelieve hiervoor bijgevoegd aangifteformulier volledig ingevuld en ondertekend te bezorgen aan onze milieuambtenaar: Philip.Peetersille@gemhoegaarden.be
Volgende gegevens dient u duidelijk in te vullen:
• Uw contactgegevens + landbouwnummer
• Geteisterde oppervlakte
• Uw schade in % en Ä
• Voor de teelt, eveneens de variëteit
• Alle gevraagde gegevens van de getroffen percelen (zoals deze percelen zijn opgenomen in uw verzamelaanvraag 2018)
• Voor alle aangegeven percelen: een kopie van de luchtfoto van de verzamelaanvraag 2018 (papieren versie of digitaal)

U kan ook steeds terecht op het gemeentehuis voor een papieren versie van het aangifteformulier.
Indien nodig organiseert de gemeente, voor de nieuw ingediende verzoeken een extra rondgang met de schattingscommissie. Deze zal plaatsvinden na 16 augustus 2018.