Hittewaarschuwing – Droogte –  Verspilling water verboden in de provincie Vlaams-Brabant

UPDATE INFORMATIE: Einde waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan op vrijdag 10 augustus 2018  - maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden
 

Aanhoudende warmte:

Het KMI verwacht een periode met erg hoge temperaturen, zowel overdag als ’s nachts, die verscheidene dagen zou duren.

 

Op woensdag 25 juli zou het kwik overdag stijgen tot 31 graden, donderdag wordt tot 33 graden verwacht en vrijdag zelfs 34 graden. ’s Nachts zou het kwik rond de 20 graden blijven hangen. Vanaf woensdag 25 juli geldt code oranje in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van de kust.

Als de voorspellingen kloppen, gaat het om de eerste hittegolf dit jaar. Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens vijf opeenvolgende dagen een temperatuur van 25 graden of meer wordt opgemeten, waarvan minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden of meer.

Uit recente hittegolven is gebleken dat hoge temperaturen overdag, in combinatie met weinig afkoeling ’s nachts gedurende een aantal dagen, een direct gevolg heeft op de sterftecijfers, zeker bij ouderen. Bij code oranje wordt daarom aangeraden om regelmatig water te drinken, licht verteerbaar voedsel te eten en zich lichter te kleden. Overdag brengt men best in koelere ruimtes door. Door ramen en deuren te sluiten houdt men de warmte buiten. De gezondheidstoestand van kwetsbare personen volgt men best regelmatig op.

Droogte:

De Vlaamse Droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op en komt bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten samen. Ze bespreekt welke maatregelen de leden voorstellen om de resterende watervoorraden optimaal te benutten, bijvoorbeeld een verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons...

Op basis van het advies van de droogtecommissie heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant op 25 juli een aantal maatregelen uitgevaardigd voor particulieren en openbare besturen:

Captatieverbod:

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Voor Hoegaarden gaat het dan vooral om de Grote Gete en de Schoorbroekbaak. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Beperkende maatregelen in waterverbruik:

1. Leidingwater mag niet langer gebruikt worden voor:

 

·      voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

·      voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;

·      voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

·      voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

·      voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

·      voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

·      in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2.  Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

Boetes voor wie de regels niet naleeft

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Klik hier voor het volledige politiebesluit van de gouverneur d.d. 25.07.2018