23 tot 29 mei - Week van de opvoeding

Opvoeden is samenspel ...

Opvoeden doen we inderdaad, als ouders, niet alleen: grootouders, de kinderopvang, de school, buren, ouders van vriendjes, de vriendjes zelf, ... ze hebben allemaal een invloed op tot wie onze kinderen opgroeien.

Opvoeden is samenspel ...


Opvoeden kunnen we ook al spelend doen. In spel, door samen te spelen met kinderen voeden we op, leren we hen dingen: van sociaal gedrag tot lezen, rekenen. Doorheen spel leren kinderen vaak meer dan we op het eerste zicht denken.

Samen met de scholen, de buitenschoolse kinderopvang, de crèches, brengen we tijdens deze week 'Opvoeden is samenspel' onder de aandacht.