Natraject thermografische luchtfoto in voorbereiding

Een paar weken geleden werd samen met onze buurgemeenten Boutersem en Bierbeek een thermografische luchtfoto van de Hoegaardse daken genomen.
Dit past binnen ons gemeentelijke klimaatplan.  De gemeente wil namelijk zoveel mogelijk inwoners stimuleren om hun dak te isoleren.

Wanneer kunnen burgers de resultaten van deze foto bekijken?
De verwerking van de foto en de interpretatie van de resultaten gebeurt door een gespecialiseerde firma en neemt een paar maanden in verslag. De gemeente zal de inwoners informeren over de resultaten via verschillende kanalen, onder andere ook via een soort informatievergadering. Meer info hierover vind je in het gemeentelijk infoblad.

Daarna zal er een begeleidingstraject voorzien worden, op individueel niveau voor wie dit wenst. Mensen die moeilijk hun weg vinden in de zoektocht naar een aannemer en/of premies worden individueel begeleid.

De voorbereiding van dit natraject gebeurt samen met Boutersem, Bierbeek, Interleuven en Kringwinkel Hageland, die een project rond energiecoaches hebben. Onze energiecoach had alvast zijn klimaatmobiel meegebracht. De klimaatmobiel wordt ingezet bij allerlei klimaatacties in deelgemeenten en buurten.