Op 1 januari 2018 start ook Hoegaarden met de omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

De samenvoeging van deze verschillende vergunningen tot de omgevingsvergunning zal zorgen voor een eenvoudigere en snellere vergunningverlening met een minimum aan lasten voor burgers en bedrijven, in functie van een beter investeringsklimaat.

De nieuwe vergunningsprocedure wordt gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak, het oplossingsgerichte karakter én de keuze voor radicaal digitaal. Aanvragen worden ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen www.omgevingsloket.be. Om toegang te krijgen tot het loket, volstaat het om in te loggen met uw digitale identiteitskaart. Op de website vindt u meer uitleg voor het digitaal aanmaken van een dossier.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening, 016/76 87 22.