Week van de buitenschoolse kinderopvang van 23 tot 27 oktober 2017

Letters komen we dagelijks bijna constant tegen in onze school of werkomgeving. Maar er zijn zoveel andere leuke manieren om ongedwongen met taal om te gaan. Lezen, voorlezen, vertellen, zingen, elkaar waarderen,... het kan allemaal en voor iedereen!

Tijdens de week van het IBO, van 23 tot en met 27 oktober 2017 staat de buitenschoolse opvang stil bij de enorme rijkdom van letters.

Via spelletjes en allerlei activiteiten willen we samen op zoek gaan naar de meerwaarde van letters in een niet-schoolse omgeving. Ook onze ouders zullen we aan het werk zetten met pen en papier en nog heel wat andere creatieve manieren
Ook in Stekelbees Hoegaarden zullen we hiermee een hele week actief aan de slag gaan.