ERFPACHTVERLENING SITE JONGENSSCHOOLSTRAAT OUTGAARDEN (recreatiezone): oproep tot kandidaat-erfpachters

De gemeenteraad van Hoegaarden heeft op dinsdag 12 september 2017 beslist om de voormalige voetbalinfrastructuur in erfpacht te geven.
Voetbalclub Out-Hoegaarden heeft deze site verlaten en al de activiteiten van de club gecentraliseerd in Hoegaarden-centrum. Deze site met gebouwen en een oppervlakte van bijna 3 ha (hoofdzakelijk grasterreinen) biedt heel wat mogelijkheden voor activiteiten in de recreatieve sector.

Raadpleeg hier het ontwerp van de erfpachtovereenkomst en het schattingsverslag.

Voor nadere inlichtingen in verband met dit dossier kunt u terecht bij Bart Hendrix, gemeentesecretaris  016 76 87 00 - bart.hendrix@gemhoegaarden.be

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 31 oktober 2017 ingediend worden bij de gemeentesecretaris (eventueel digitaal).  De kandidatuur omvat een omschrijving en presentatie van het inhoudelijk project en een aanbod voor het jaarlijks canon (in dubbel gesloten omslag) . Op de binnenste omslag wordt vermeld : erfpacht Jongensschoolstraat - aanbod jaarlijks canon.  Een canon is een jaarlijks bedrag ter vergoeding van het gebruiksrecht.