Verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater vanaf zaterdag opgeheven

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft beslist dat het verbod op het niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater met ingang van zaterdag 1 juli 2017 wordt opgeheven.

Sedert donderdag 22 juni 2017 gold een algemeen verbod op het gebruik van drinkwater om auto's mee af te spuiten, gazons en velden te besproeien, zwembaden en vijvers te vullen, stoepen en rioleringen te reinigen, en daken en gevels te besproeien.

Dat verbod was een gevolg van het piekverbruik dat de drinkwatermaatschappijen signaleerden (in sommige gevallen tot 30 à 40 % boven het gemiddelde) én de lage standen van het oppervlakte- en grondwater.

Vanaf de eerste dag van het verbod noteerden de drinkwatermaatschappijen een dalende trend. Sedert het weekend van 24 en 25 juni  stelden zij terug een normaal verbruik voor deze periode van het jaar vast (5 à 10% boven het gemiddelde).

Bovendien zijn inmiddels de meteorologische omstandigheden gewijzigd, want de temperatuur is gedaald en op vele plaatsen - met uitzondering van het westen van het land - is reeds enige neerslag gevallen. Voor de komende dagen wordt een matige neerslag voorspeld. Het publiek vindt gedetailleerde informatie over de droogte en de hoeveelheden neerslag op de website www.waterinfo.be van de Vlaamse overheid (VMM).

Aan de opheffing van het verbod koppelt de minister de waarschuwing dat de waterpeilen na maanden van droogte nog steeds erg laag staan en dat gedurende de ganse zomer waakzaamheid over de drinkwaterproductie is geboden. Zij roept tevens op tot een zuinige omgang met drinkwater en tot de aanwending van alternatieven (putwater, vijver) voor alle niet-noodzakelijk drinkwaterverbruik. 

De procedure voor de erkenning van de droogte als landbouwramp kan voorlopig evenwel niet worden opgestart. Het KMI heeft vastgesteld dat de periode van 1 mei tot 15 juni 2017 niet uitzonderlijk droog was (in 1989, 2001, 2011 werden lagere hoeveelheden neerslag gemeten). Een nieuwe beoordeling door het KMI over het ruimere voorjaar van 2017 wordt binnenkort verwacht.