Week van de bij

Van 28 mei tot 4 juni 2017 organiseert het Departement Omgeving voor de vierde maal de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot acties ten voordele van bijen. Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen en fruitteelten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Dominique Persoone, peter van de campagne, is 'Wild van hart, wild van bijen' en probeert ook anderen wild te krijgen voor bijen.

Een betere leefomgeving en de service van bestuiving komen ons allemaal ten goede. Daarom blijft ook dit jaar ons advies 'Maak van uw tuin een bijenrestaurant'.  Alle ingrediënten om van een tuin, openbaar domein of bedrijfsterrein een mega-bijenrestaurant te maken, zijn te vinden op www.weekvandebij.be.

De plantendiversiteit voor bijen verhogen kan door een volwaardig menu samen te stellen. Bomen, struiken en vaste planten vormen een duurzame hoofdschotel en voorzien de bij van het levensnoodzakelijke stuifmeel en de nectar. Bomen en struiken geven meerdere kubieke meters bloemen die elk jaar opnieuw bloeien.  Door de juiste keuzes in het tuincentrum te maken en het gebruik van pesticiden te bannen, kan iedereen op eenvoudige wijze de bij helpen.

De provincie verdeelt via de gemeenten bloemenzaad. Hoegaarden beschikt over een voorraad bloemenzaad waarmee je een deel van je tuin kunt omtoveren tot bloemenweide.

Eén zakje bloemenzaad bevat voldoende zaad voor het inzaaien van een oppervlakte van ca 40 m². Elk zakje bestaat uit een mengsel van een achttal kruidensoorten (Dille, Blauwe korenbloem, Grote klaproos, Boekweit, Gele ganzenbloem, Slangenkruid, Muskuskaasjeskruid en Akkervergeet-mij-nietje).
De zakjes zijn te verkrijgen bij de milieudienst, elke werkdag van 9u tot 12u.

Zo dek je een feestdis voor sociale en solitaire bijen en hommels. Door twee à drie maal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren zorg je ervoor dat de planten jaarlijks terugkomen.