Geen aparte taxusinzameling op het containerpark

EcoWerf zal dit jaar spijtig genoeg geen taxus kunnen inzamelen voor het goede doel. Het bedrijf waarmee EcoWerf jarenlang samenwerkte, heeft beslist om geen inzameling te organiseren in onze regio omdat er op de markt een overaanbod van taxus is. Je taxussnoeisel kan je samen met je ander snoeihout op het containerpark aanleveren aan de voorwaarden en tarieven van snoeihout. In de composteerinstallatie van EcoWerf wordt het snoeisel verwerkt tot compost.

Overaanbod op de markt
Acties zoals 'Vergroot de hoop' moedigden inwoners de afgelopen jaren aan om hun jong en zuiver taxussnoeisel o.a. gescheiden naar het containerpark te brengen. Dankzij de opbrengst van de kostbare grondstof baccatine, die in jong taxussnoeisel aanwezig is, konden gemeenten en intercommunales de voorbije jaren heel wat projecten steunen die strijden tegen kanker.

Zo kon EcoWerf in totaal 217.874 euro schenken aan kankerbestrijding. Door de talrijke inzamelacties is de markt echter oververzadigd. Enerzijds is dit goed nieuws, maar anderzijds heeft het als gevolg dat enkele inzamelaars in 2017 geen actie meer organiseren.

Afhankelijk van de lokale situatie zijn er mogelijk hier en daar toch inzamelacties, maar het werkingsgebied van EcoWerf is er helaas geen afnemer.