Uitnodiging - Ruimte voor korte keten in de Getevallei - 31 mei

De gemeenten Zoutleeuw, Hoegaarden, Linter nodigen u uit op “Ruimte voor korte keten in de Getevallei” op 31 mei om 20u in Het Vinne, te Zoutleeuw.

Hoe maken we ruimte voor landbouw uit de korte keten? Dat kan op verschillende manieren: door innovatieve boerenmarkten zoals Lokaalmarkt of Boeren en Buren, door grond beschikbaar te maken voor (startende) boeren via De Landgenoten, of door directe verkoop te stimuleren met steun van het Steunpunt Hoeveproducten. Boerderijen De Scholierenhoeve (Zoutleeuw) en Hoeve in de Zon (Vissenaken) komen als sterke praktijkvoorbeelden uit de streek aan bod.

Met u en met besturen, boeren en burgers uit de Getevallei onderzoeken we samen via ronde tafels of we die nieuwe markt kunnen lanceren, welk stuk grond nog kan ingezet worden voor boeren en hoe we directe hoeveverkoop nog kunnen stimuleren.

Monique Swinnen, gedeputeerde van Landbouw in Vlaams-Brabant verzorgt het slotwoord.
 
Graag een seintje aan annick.dcl6@gmail.com als u komt of bevestig via facebook. Zo voorzien we voldoende drankjes en hapjes van De Winning.

We hopen u talrijk te mogen ontvangen!