Wijziging afvalophaling omwille van 'Dag van de arbeid'

Omwille van de 'Dag van de arbeid' zullen er maandag 1 mei geen afvalophalingen zijn.
Wanneer dan wel?
Zowel het huisvuil als het GFT zullen woensdag 3 mei opgehaald worden.