Week van de valpreventie: checklist veilige huisinrichting

Van 24 tot 30 april 2017 loopt de week van de valpreventie. 
Vallen bij ouderen kan zware gevolgen hebben op hun gezondheid. 
Vermijd daarom vallen ! 

Deze checklist is een hulpmiddel om de veiligheid van de woning in kaart te brengen. De vragen doen mensen stilstaan bij hun eigen gedrag en woning. De bevraagde items zijn een goede mix van omgeving en gedrag, en zijn zo gerangschikt dat de 55-plusser stapsgewijs door het huis kan wandelen om ze te beantwoorden. De checklist beoordeelt niet de kwaliteit van de woning, maar vestigt de aandacht op onveilige situaties en onveilig gedrag die aanleiding kunnen geven tot een valpartij.