OCMW zoekt vrijwilligers die zich als buddy willen inzetten voor vluchtelingen

 

- U wordt buddy van één vreemdeling die recent in Hoegaarden is komen wonen.
- U draagt een steentje bij in de integratie van toegewezen vreemdelingen.  U helpt hem/haar  integreren en maakt hen wegwijs in onze gemeente.
- U staat hen bij met eenvoudige praktische zaken: waar is de supermarkt of de apotheek, hoe neem ik de bus, hoe schrijf ik mijn kind in op school,... Door vriendschappelijke contacten helpt u ook het isolement doorbreken.
- U beslist zelf hoeveel tijd u kan en wil besteden aan het buddyproject.

Hebt u interesse om een buddy te worden, neem contact op met Yasmine Vandermueren via het nummer 016 80 87 86 - bereikbaar elke maandag tussen 9 en 16 uur.

Voor de concrete invulling van het contact wordt rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van zowel de buddy als de vreemdeling. U beslist zelf hoeveel tijd u kan en wil besteden aan het buddyproject.