Vogelgriep: herinnering ophokplicht voor alle houders van pluimvee nog steeds van kracht

BERICHT van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België

Op 1 februari 2017 brak het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 uit bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Lebbeke (Oost-Vlaanderen).
Het gaat om een hobbyhouder. Er werd een bufferzone van 3 km rond de betrokken plaats afgebakend.

Sinds 10 november 2016 bestaat er in ons land een verhoogd risico op het uitbreken van het H5N8-vogelgriepvirus, omdat er in een aantal van onze buurlanden besmettingen vastgesteld werden. Het virus is nu ook in België aangetroffen. De preventieve maatregelen waarbij geregistreerde (professionele) pluimveehouders verplicht werden hun vogels op te hokken of af te schermen, worden nu uitgebreid.

Sinds 2 februari werd de ophokplicht uitgebreid naar particuliere pluimvee-houders, en dit in heel België. De verplichting blijft van kracht tot het FAVV oordeelt dat de verspreiding van het virus volledig onder controle is.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 10 maart en zullen eventueel verlengd worden indien het risico dan nog bestaat. Mocht daarentegen het risico in de tussentijd sterk afnemen, dan kunnen zij steeds vroeger (gedeeltelijk) opgeheven worden.

Ophokplicht
Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als van particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd worden. Afgeschermd wil zeggen dat de plaatsen waar pluimvee wordt gehouden met behulp van fijnmazige netten worden overspannen om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Andere preventieve maatregelen
Volgende preventiemaatregelen werden sinds 10 november 2016 van kracht en blijven dit zolang de ophok- en afschermplicht van kracht is:

• Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
• Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun ren of toom opmerken, of bij elk ander ziektesymptoom.

Risico voor de consument?
Er bestaat geen enkel risico voor de consument. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep