Provinciale groepsaankopen voor dak- en zoldervloerisolatie en zonnepanelen

De provincie Vlaams-Brabant start in de loop van 2017 in samenwerking met een aantal regionale organisaties de provinciale campagne 'Energieke daken': informatieacties en groepsaankopen rond dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen (PV).

Samen met de Bouwunie en de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, de gemeenten,  de lokale wooninfopunten en lokale verenigingen zullen de groepsaankopen via diverse kanalen gepromoot worden bij alle inwoners van de provincie. 

Lokale aannemers van dak- en zoldervloerisolatie en installateurs van zonnepanelen worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van de werken binnen deze groepsaankopen. 


Meer info:  www.dubovlaambrabant.be of groepsaankopen@vlaamsbrabant.be