Dikke truiendag - vrijdag 17 februari 2017

Vrijdag 17 februari 2017 is het voor de dertiende keer Dikketruiendag. Dit is een actie van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse overheid tegen de opwarming van de aarde en het smelten van het poolijs. Dit jaar is de slogan dan ook 'Hou het poolijs koel!”.

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moeten we vooral naar onnodig energiegebruik kijken. We verbruiken energie om goederen te produceren en te transporteren, huizen te verwarmen, wagens, vrachtwagens en vliegtuigen in omloop te brengen, al onze elektrische apparaten te doen functioneren, alles te verlichten, vliegtuigen te laten vliegen en nog zoveel meer.  Met deze sensibiliseringsactie willen we mensen wat zorgzamer leren omspringen met ons energieverbruik.

Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs. Dat belet natuurlijk niet, dat we dit ook thuis of op het werk kunnen doen.

Om deze actie onder de aandacht te brengen bij de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen vragen we aan om de thermostaat een graadje lager in te stellen. Om het toch lekker warm te houden, krijgt iedereen (ook de bezoekers) warme chocolademelk met koekjes.

De volgende gebouwen doen mee:
• GBS Doelstraat, GBS De Polder en GBS Outgaarden
• De Bibliotheek
• Het Gemeentehuis
• De gemeentelijk loods De Polder
• De Kinderopvang Stekelbees