Start 'doven van de openbare verlichting'

Vanaf woensdag 1 februari starten we met het doven van de openbare verlichting.

Het lang aangekondigde lichtplan treedt in voege. Dit betekent dat de openbare verlichting volledig gedoofd wordt op de uren dat de meeste mensen slapen, namelijk tussen 24u en 5u.
De uitgaansavonden vrijdag- en zaterdagnacht vormen hierop een uitzondering. Die nachten blijven de lichten aan. Ook langs de N29 blijft het licht branden.

Het nieuwe lichtplan is één van de goedgekeurde acties uit het gemeentelijk klimaatactieplan. Hoegaarden draagt zo bij aan de vermindering van broeikasgassen en realiseert hierbij uiteraard ook een aanzienlijke en jaarlijks weerkerende energiebesparing. Het jaarlijks bespaarde bedrag wordt integraal geherinvesteerd in nieuwe CO2-besparende acties.

Eandis voert de omschakelingswerken uit in de week van 30 januari tot vrijdag 3 februari 2017. Dit betekent dat in de loop van die week het doven van de openbare verlichting stelselmatig per zone wordt ingevoerd tot het nieuwe lichtplan over het hele grondgebied van Hoegaarden ingesteld is.

Na een jaar zal het lichtplan geëvalueerd worden.