Vanaf 1 februari doven we de openbare verlichting

Het lang aangekondigde lichtplan treedt op 1 februari in voege.
Dit betekent dat de openbare verlichting volledig gedoofd wordt op de uren dat de meeste mensen slapen, namelijk tussen 24u en 5u. De uitgaansavonden vrijdag- en zaterdagnacht vormen een  uitzondering. Op die nachten blijven de lichten aan.

Het doven van de openbare verlichting kadert in ons gemeentelijk klimaatplan ter vermindering van de CO2- uitstoot.  Hiermee besparen we 25,4 ton CO2 per jaar (17 000 euro per jaar). Het bespaarde bedrag wordt integraal geherinvesteerd in onze gemeentelijke klimaatacties.