Bericht ecowerf: wat wijzigt er allemaal in 2017?

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de afvalinzameling aan huis. De nieuwe inzameldagen voor Hoegaarden:
- 2-wekelijks op maandag: restafval (gewoon huisvuil) en gft
- 3-wekelijks op woensdag: papier-karton en pmd.
Raadpleeg uw afvalkalender voor meer informatie over inzameldagen en -tijdstippen.

Vanaf 2017 kunnen inwoners van Hoegaarden op 11 containerparken terecht.
Het containerpark van Hoegaarden zal enkel nog geopend zijn op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Op 31/12/2016 zal het containerpark uitzonderlijk om 13 uur sluiten.

 Lees alles over de veranderingen in deze informatiefolder