6 december: inzameling restafval verstroord - bericht aan inwoners van HAUTHEM en HOKSEM

Tijdens de inzameling van het restafval op dinsdag 6 december raakte de ophaalwagen van onze intercommunale Ecowerf defect.
Daardoor kon een deel van het aangeboden restafval in de dorpskernen van Hoksem en Hauthem niet opgehaald worden.
De ophaalronde werd hervat op woensdagochtend 7 december. De inwoners die op dinsdagavond hun volle restafvalcontainer weer naar binnen haalden,
kunnen bij de volgende inzameling van restafval - op 20 december - een aantal zakken naast hun restafvalcontainer aanbieden.
OPGELET! Het is noodzakelijk om Ecowerf hiervan op voorhand op de hoogte te brengen (gratis tel. 0800/97097).