Geluidstest van het nationale sirenenetwerk

Op de eerste donderdag van elke trimester, tussen 11u45 en 13u15, voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het nationale sirenenetwerk.
De volgende test is voorzien aanstaande donderdag 7 juli.

Het netwerk van sirenes rond Sevesobedrijven en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten op correcte wijze te reageren: wanneer u de sirene(s) hoort luiden gaat u naar binnen en volgt u de aanbevelingen op.

Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap  “PROEFSIGNAAL”.

Er is geen reden tot ongerustheid; lokale besturen, brandweerdiensten, centra 100 en 101, zijn alle op de hoogte van deze geluidstesten. HET GAAT ENKEL OM EEN OEFENING!

Alle nuttige informatie over de alarmkanalen vindt u terug op www.crisiscentrum.be.
Informatie over de risico's van Sevesobedrijven en nucleaire sites, en de juiste gedragingen bij alarm, vindt u terug op www.risico-info.be.

Voor bijkomende inlichtingen over deze geluidstesten kan u terecht op het gratis telefoonnummer 0800/94113, dat beschikbaar zal zijn van dinsdag 5 juli tot en met vrijdag 8 juli 2016, van 09u tot 16u