Afvalcontainers: deksel dicht is verplicht !

 

Oranje sticker op overvolle afvalcontainers

EcoWerf vraagt inwoners om deksels te sluiten

De ophaaldienst van EcoWerf treft regelmatig gft- of huisvuilcontainers aan die zo vol zitten dat het deksel niet meer dicht kan. Dit bemoeilijkt de inzameling en vergroot de kans op arbeidsongevallen. Met open deksel is het immers moeilijker om de container correct aan de belading te hangen, waardoor deze op de lader kan vallen. Het intergemeentelijk milieubedrijf vraagt inwoners dan ook om hun container steeds met gesloten deksel aan te bieden.

Vanaf 13 juni krijgen inwoners die hun container niet correct aanbieden een flyer in de bus die hen vraagt om de containerinhoud te respecteren waar ze voor betalen. Vanaf september zullen foutief aangeboden containers niet langer geledigd worden en krijgen ze een oranje sticker opgeplakt met de boodschap 'Deksel dicht is verplicht!'

Een overvolle container vermijden kan door hem vaker aan te bieden en zo veel mogelijk te sorteren en afval te vermijden. Indien de containerinhoud regelmatig niet volstaat, kunnen inwoners contact opnemen met EcoWerf op het nummer 0800/97 0 97 (optie 1).