Lichtplan Hoegaarden

De gemeente ondersteunt het klimaat door 's nachts de openbare verlichting te doven.

Door de ondertekening van het burgemeestersconvenant engageert de gemeente zich om de uitstoot van CO2 te  beperken. Tegen 2020 moeten we met zijn allen 20% minder CO2-uitstoot realiseren  Dat kan door met z'n allen minder elektriciteit te gebruiken.  De openbare verlichting is een grote energievreter (en kost bovendien veel geld).  In tegenstelling tot de autostrade brandt momenteel onze verlichting nog de ganse nacht, ook op uren dat bijna iedereen in bed ligt.

Op de gemeenteraad van  12 april werd  het nieuw lichtplan unaniem goedgekeurd. Dit houdt in dat in de toekomst de openbare verlichting op weekdagen volledig gedoofd wordt tussen 24u en 5u. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven de lichten de ganse nacht branden omdat mensen op die dagen langer uitgaan.
Ook langs de gewestweg blijven de lichten wel permanent branden.

Het nieuwe lichtplan is één van de goedgekeurde acties uit het gemeentelijk klimaatactieplan. 
Hoegaarden draagt zo bij aan de vermindering van broeikasgassen en realiseert hierbij uiteraard ook een aanzienlijke en jaarlijks weerkerende energiebesparing.
Jaarlijkse besparing CO2 : 25,4 ton
Jaarlijkse besparing in euro : 17.500 euro.

Dat meteen ook de lichtverontreiniging afneemt, is niet alleen goed nieuws voor amateurastronomen, maar ook voor de natuur. Lichthinder ontregelt de biologische klok van dieren en planten en bedreigt de gezondheid van heel wat soorten, inclusief de mens.

In dit voorstel wordt ook de veiligheid niet uit het oog verloren. Uit eerdere initiatieven in andere gemeenten blijkt immers dat het doven van de openbare verlichting geen negatieve impact heeft op verkeersveiligheid en criminaliteit.  Wat inbraken betreft bijvoorbeeld, gebeuren de meeste inbraken tussen 17 en 21 u, op uren dat het licht dus nog overal zal branden.  Ook de inbraakcijfers voor Hoegaarden van 2015 bevestigen dit: van de 50 inbraken gebeurden er 13 tijdens de nacht. 

Om de veiligheid voor nachtelijke weggebruikers te ondersteunen,  wordt met de politie samengewerkt  om eventuele slechte signalisatie onmiddellijk te melden door de interventieploegen die 's nachts op pad zijn. 

Samen met Eandis wordt nu onderzocht wanneer de maatregel zal ingaan. Ook in naburige landelijke gemeenten (Bierbeek, Boutersem, Tervuren....) worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een gelijkaardig lichtplan.  In Huldenberg is de verlichting 's nachts al gedoofd.

Het jaarlijks bespaarde bedrag (17.500 euro) zal geherinvesteerd worden in een gemeentelijk  klimaatfonds voor nieuwe CO2-besparende acties.   Omdat we inwoners willen stimuleren om hun daken te isoleren,  is de eerste herinvestering voorzien voor de opmaak van een thermografische luchtfoto van Hoegaarden.

Na één jaar zal dit lichtplan, rekening houdend met o.a. de ongevals- en inbraakstatistieken, geëvalueerd worden.