Maatregelen GBS tot einde van de week

Volgens de nu beschikbare informatie, zijn er geen indicaties dat scholen geviseerd worden. Dat betekent dat de school tot nader order morgen gewoon open zal zijn.

De maatregelen blijven op advies tot het einde van de week van kracht:

Hoofdschool:
- Voor de hoofdschool is er een beperkte toegang. De schoolpoorten blijven gesloten. Enkel de centrale inkomdeur zal geopend zijn. Dit geldt zowel ’s morgens als ’s avonds.
De kinderen dienen in de klas te worden afgehaald.
- ’s Morgens spelen de kinderen van de eerste graad op de speelplaats van de kleuters, de leerlingen van de tweede graad spelen in de zaal.
- De sportnamiddag op woensdag 23 maart wordt geannuleerd.
- Er wordt de boodschap gegeven niet aan de schoolpoort te blijven hangen.
- Tijdens de dag is het niet mogelijk de school te betreden. De school is wel telefonisch bereikbaar.

Outgaarden:
- De poort wordt ‘s ochtends na het belsignaal gesloten. ’s Avonds worden de kinderen aan de schoolpoort toegewezen. Nadien wordt de poort opnieuw gesloten.
- Tijdens de dag is het niet mogelijk het schoolgebouw te betreden. De school is wel telefonisch bereikbaar.

De Polder:
- ’s Ochtends  begeven de kinderen  zich na het belsignaal naar de klas. De toegangsdeur tot het gebouw wordt gesloten.
- ’s Avonds dienen de ouders de kinderen in het klaslokaal af te halen.
- Tijdens de dag is het niet mogelijk het schoolgebouw te betreden.