Extra maatregelen gemeentelijke basisschool

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel worden  voor de gemeentelijke basisschool 'uitzonderlijk' de volgende maatregelen getroffen:

- De schoolpoorten blijven gesloten. Het aantal toegangen wordt stikt beperkt.
- De kinderen dienen 's avonds in de klas te worden afgehaald. Er is enkel gecontroleerde toegang via de centrale inkomdeur.
- Leerlingen en ouders dienen 'druppelsgewijs' de school te verlaten en niet gelijktijdig.
- Overdag blijven de leerlingen op school: geen verplaatsingen naar de bibliotheek of de sporthal.
- Er wordt de boodschap gegeven niet aan de schoolpoort te blijven hangen.
- Voor de hoofdschool spelen de kinderen in de grote zaal of op de speelplaats achteraan.

Voor de recentste informatie kan u steeds terecht op onze website: www.gbshoegaarden.eu