Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het huidige uitvoeringsplan"Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af.

Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw uitvoeringsplan.

Dit ontwerp uitvoeringsplan is de opvolger van het 'Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen' (UMBHA). Dat zette van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Intussen is de maatschappelijke context gewijzigd: zo verandert de samenstelling van de Vlaamse bevolking, wonen steeds meer Vlamingen in steden en zit compact wonen in de lift.

Vanuit deze veranderende context wil het nieuwe uitvoeringsplan inzetten op maatwerk. Het vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid voor de komende jaren naar concrete acties op het terrein, met focus op het lokale niveau.

Vanaf 11 januari tot en met 10 maart 2016 zit dit ontwerpplan in openbaar onderzoek.
http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Ontwerp%20uitvoeringsplan-LR.pdf

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.