Ophaling papier & karton

Inzameling papier & karton op 15 januari 2016 tijdens winterprik: opvolging

Als tegemoetkoming aan de inwoners voor de gehinderde papier & karton inzameling van vorige vrijdag, zal uw papier en karton tot en met zaterdag 30 januari gratis aanvaard worden op het containerpark (Stationsstraat 34).