Werken Tiense vesten

Planning voor de volgende weken

Volledige heraanleg kruispunt Aarschotsesteenweg en parking

Er wordt gewerkt op het stuk tussen de Breisemstraat (vanaf de inrit 'Passionisten') en de Raeymaeckersvest, beide kruispunten inbegrepen. De aannemer legt eerst overal nieuwe riolering. Daarna wordt de weginfrastructuur heringericht met een volledig vernieuwd wegdek en verbeterde infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Het verkeer uit de richting van de Diestsepoort en dat aan de Albertvest afbuigt naar de Aarschotsesteenweg, krijgt een bredere doorgang.

Gelijktijdig krijgt ook de parking tegenover café 't Hoekske een serieuze opknapbeurt. De nieuwe parking biedt plaats voor een 50-tal auto's. Er worden ook oplaadpalen voor elektrische auto's en fietsen geïnstalleerd.

 

Werken duren ongeveer een half jaar

Volgens de huidige planning vangen de werken rond de Aarschotsepoort eind februari aan. Eerst start de aannemer in de Oude Leuvensestraat, op het stuk tussen de Raeymaeckersvest en het kruispunt met de Aarschotsepoort. Ongeveer een maand later, vanaf eind maart, starten ook de werken aan de Aarschotsesteenweg. Om de verkeershinder te beperken, wordt er op het kruispunt zelf gefaseerd gewerkt en blijft er altijd minstens één rijrichting in de richting van de Leuvenselaan mogelijk. Als alles goed verloopt, zijn de werken aan de Aarschotsepoort voor het bouwverlof van 2016 klaar.