Staking bij Ecowerf: ophaling restafval voorzien 29/12/2015 (in plaats van GFT-ophaling)

Ten gevolge van een spontane staking bij Ecowerf werd op dinsdag 22 december het restafval niet opgehaald in onze gemeente.

Na onderhandeling heeft de gemeente Hoegaarden bij Ecowerf verkregen dat de ophaling van GFT van volgende week DINSDAG 29 DECEMBER 2015 vervangen wordt door een ophaling RESTAFVAL. De ophaling PMD (blauwe zak) blijft eveneens op dinsdag 29 december 2016.

GFT mag dan aangeboden worden op dinsdag 12 januari 2016 zoals voorzien op de nieuwe afvalkalender van Ecowerf.

De gemeente verontschuldigt zich voor dit ongemak en wenst u alvast fijne feesten!